• Συνωστισμός δοντιών (πυκνά δόντια)
• Πεταχτά δόντια
• Χασμοδοντία(κενό ανάμεσα στα άνω & κάτω δόντια όταν κλείνουν)
• Διαστήματα ανάμεσα στα δόντια
• Ασυμμετρία στα δόντια και στο πρόσωπο
• Ανάποδη σύγκλειση (τα κάτω δόντια βρίσκονται πιο έξω από τα άνω όταν κλείνουν)
• Βαθιά σύγκλειση (τα πάνω δόντια σκεπάζουν σχεδόν εντελώς τα κάτω όταν κλείνουν).
• Σταυροειδής σύγκλειση (τα άνω πίσω δόντια είναι πιο μέσα από τα κάτω όταν κλείνουν).
• Θηλασμός δακτύλου ή χείλους ή γλώσσας.
• Παρατεταμένη παραμονή νεογιλών δοντιών ή πρόωρη απώλεια από τερηδόνα ή τραύμα.
• Τρίξιμο δοντιών, γνάθοι που κάνουν θόρυβο, δυσκολία στη μάσηση ή την ομιλία.